F
Orm Björnsson. Född slutet av 1400-talet i Färgelanda (P) [1] . Död före 1545 i Bandene, Färgelanda (P) [1] . Åbo
M
NN NN.

Björn Ormsson. Född 1510 i Bandene, Färgelanda (P) [1] . Död omkring 1577 i Bandene, Färgelanda (P) [1] . Länsman [2] .
Gift.
Karin i Bandene . Död efter 1577.

Ormerus Beronis. Född omkring 1540 i Färgelanda (P) [3] .
Död i början på 1600-talet i Bandene, Färgelanda (P) [3] .
N.N Björnsson.

Levnadsbeskrivning

Länsman [2] .
Född 1510 i Bandene, Färgelanda (P) [1] .
Död omkring 1577 i Bandene, Färgelanda (P) [1] .
Han fick sin äganderätt till Bandene bekräftad av Gustav Vasas brev 1545. ( Se fadern.) Åbo i Bandene år 1549, "Biörn y bondonnos" och likaså 1563, " Biörn i bondenne". Han var sannolikt död 1577 då åborna heter "Karin y bondenne" och "Orm y bondenne", som bör vara änka och son. Det är utan tvivel Björn Ormssons söner som åsyftas vid ett omtalat broderskifte år 1580, vilket delat gården i Norra och Södra Bandene. Skiftebrevet, som åberopas i ett synprotokoll infört i domboken 1620, hade upprättats av herr Bryngel i Ör i närvaro av "hans medbröder och flera ärlige män." Brevet blev 4 år senare konfirmerat av riddaren och häradshövdingen över Dal, Knut Posse, då han höll ting i Östby, Rännelanda den 10 juli 1584. Som länsman i Valbo härad hade Björn Ormsson i underhåll räntan av gårdarna: Norra och Södra Hillingsäter, Håbyn, Näsböle och Dyrtorp. Det var en rikligt tilltagen ränta och ingen av Dalslands övriga länsmän hade vid denna tid ett liknande arvode. Kan det vara Gustav Vasa som hjälpt honom till denna höga standard. Källa: Melleruds Museum, Bror Anderssons material.

 

Källor

  1. Melleruds museum, Bror Anderssons material
  2. DIS Arkiv
  3. Melleruds museum

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister