Hem

Bo Brunzell © 2009

Välkommen till Krontorp och Bo och Yvonnes hemsida om sina egna rötter.

Nedanstående är ett litet klipp ur "Finnemanntallet 1686".

"Hendrich Pouelsen ved = 50 Aar fød i Suerig och med forælderen kommen til pladtzen.

Hans hustru Ellj hendrichs datter Kurch barnfød utj varmeland af finsche forældre ved = 34 Aar.

Deris Bören:

Hendrich Hendrichsson ..- 15 Aar

Powel Hendrichsson   ... - 12 Aar

Carol Hendrichs         .... - 9 Aar

Bertel hendrichs        ..... - 5 Aar

Giertrud Hendrichsdatter- 18 Aar

Marte Hendrichsdatter  . - 16 Aar

Arne Hendrichs         ..... - 9 Aar".

Våra anor har ganska stor geografisk spridning även om det finns en viss koncentration i Vänerlandskapen och dess närhet.

Bosses anor har störst representation inom Värmlands(S), Älvsborgs(P), Kopparbergs(W), Göteborg och Bohus(O) län.

Yvonnes anor finns till största delen inom Värmlands(S), Malmöhus(M), Kristianstads(L) och Östergötlands(E) län.

Lite om hemsidan.

Här finner man det mesta om våra respektive anor, samt lite annan information och kopplingar, som berör oss på ett eller annat sätt. Välkommen in och utforska vår hemsida.

Här finns både fattiga och rika, bergsmän och hantverkare. Här finns adel, präster, borgare och bönder. Utvandraren som sökte lyckan i Nordamerika. Svedje-brukaren som röjde nya mark-områden och därvid hjälpte till att skapa vårt öppna landskap.

Man får lära sig mycket under resans gång då man håller på med släktforskning.