MFF
Ericus Othonis.
     
FF
Laurentius Petri. Född 1554 i Linköping. Död 1602 i Västervik (H). Kyrkoherde i Västervik
FM
Anna Pedersdotter. Född omkring 1570.
MF
Petrus Erici Wadstenensis. Död 1622 i Östra Tollstad (E). Kyrkoherde i Östra Tollstad
 
F
Ericus Laurentii Brask. Född omkring 1592 i Västervik (H). Död 1672-11-24 i Östra Tollstad (E) [1] . Kyrkoherde i Östra Tollstad
M
Sara Persdotter. Död 1681-12-19 i Östra Tollstad (E) [2] .

Samuel Brask. Född omkring 1639. Död 1693-04 i Edet, Skillingmark (S) [3] . Tullnär vid Skillingmarks Tullkammare
Gift.
Maria Jostesdotter Öhman. Död Före 1680.

Erik Samuelsson Brask. Född 1666 [4] .
Död 1699-06 i Edet, Skillingmark (S) [4] .
Begravd 1699-06-24 i Skillingmark (S) [4] .
Sophia Samuelsdotter Brask. Död 1725-12-25 i Silbodal (S) [5] .
Begravd 1726-01-02 i Silbodal (S) [5] .
Gift omkring 1680.
Christina Carolinia.
Sara Samuelsdotter Brask. Född omkring 1681.
Daniel Samuelsson Brask. Född 1683 i Skillingmark (S) [6] .
Död 1750-11-09 i Åslanda, Silbodal (S) [6] .
Begravd 1750-12-02 i Silbodal (S) [6] .
Samuel Samuelsson Brask. Född 1689 i Skillingmark (S) [7] .
Död 1757-02-07 i Brännåsen, Blomskog (S) [7] .
Begravd 1757-03-06 i Blomskog (S) [7] .

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1639.
Tullnär vid Skillingmarks Tullkammare
Inskriven som student vid Uppsala universitet i februari 1659. Står i matriklen under namnet Samuel Erici Brasch Ogotus.

Samuel Brask finns med i mantalet över Skillingmark SE/RA/55203/55203.19/48 (1690) där jag tolkar platsen som Alnsiön.

I SE/RA/55203/55203.19/50 (1692) och SE/RA/55203/55203.19/51 (1693) finner man Samuel Brask i Edet.

I Skillingmark Kyrkliga Räkenskaper 1686-1702 C:2 p.12 har Samuel Brask skänkt pengar till kyrkan: Anno 1690 Februarÿ d. 2 Samuel Brask 3 D Smt.

I dödsrunan då hans son Daniel avlidit i Silbodal den 9 November 1750 kan man läsa att Daniels far var "Tullnären vid Skillingmarks Tullkammare. Sal. Samuel Brask"

Nordmarks Häradsrätt AIa:1b 1687-1698, Vårtinget d. 5, 6, 7 och 8 Februarÿ: s.251:

"S: d: Kommo Länsmannen Anders Tollberg och Anders Jacobsson nämbdeman för Rätten, begärandes att Rätten skulle sättia förmyndare för Tullnärens Sal. Samuel Brask omyndiga Barn efter de hwarken igenom Testamente eller hoos närmaste skyldman, som här intet finnes, sådana hade att tilgå, och upwÿste de berörda ett upprättat Inventarium på efterlåtenskapen efter Brask, sampt wärdering där å, dat: under deras händer d 28 Sept: sidstl:e på 59 D:r 8 S:mt. Nämbden röstade om, och nämbde altså til förmÿndare för de omyndige Ländsman Anders Tollberg och Nämbdeman Hans i Boda, som ansagda blefwo barnsens upfostrare och Barnagodset wäl att förwalta och förestå."
Död 1693-04 i Edet, Skillingmark (S) [3] .
Begravd 1693-04-19 i Skillingmark (S) [3] .
Lÿk Jordförda Anno 1693. Tullnähren Samuel Brask d: 19 Apr:

 

Källor

  1. Dödbok Östra Tollstad 1634-1699, C:1 s.128
  2. Dödbok Östra Tollstad 1634-1699, C:1 s.136
  3. Db Skillingmark 1693 C:2 p.79 GID: 524.27.78800
  4. Db Skillingmark 1696-1704 C:1 p.100. GID: 524.26.70400
  5. Db Silbodal 1709-1735 C1 p.151.
  6. Db Silbodal 1736-1764 C:2 p.341. GID: 522.23.24100
  7. Db Blomskog 1753-1773 C:3 p.196. GID: 465.16.92800

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister