Lars Olofsson. Död efter1560. Borgmästare och handelsman i Älvsborg.
Gift.
Agnes Arvidsdotter. Född omkring 1505 i Nya Lödöse, Gamlestads kbfd (O) [1] .

Anna Larsdotter. Född omkring 1525 [1] .

Levnadsbeskrivning

Borgmästare och handelsman i Älvsborg.
Död efter1560.
1553 11/9 fick han och Måns skrivare order att betala 2 tyska köpsvenner som levererat kläde och sidentyg till kungen. 1558 5/2 erhåller han och hans måg Olof Simonsson kvitto från Gustav Vasa på guldmynt som de levererat till kungen och som de fått som betalning för gods som de sålt i Älvsborg för kungens räkning. 1560 2/5 befaller kungen att Lars och Olof Törnesson skall "annamme till edher aff våre varer ther udi Elffzborgh så myckit godtz, som sig till 5000 daler belöpe kan, och lathe thett komme in upå ett skep, och sädan schole I förfoghe edher till någre fremmende orther, som I kunne förnimme. att I bekomme schäll för samme godtz, och förschaffe osz hiitt in i riichet igen the partzeler, som thett register förmäller, som vij nu haffve latidt thenne brefviisere Povel perlestijckere öffverandtvardhe." Dottern Anna blev gift med en borgmästare i Vadstena, sonen Arvid borgare i Linköping, dottern Ingrid gift med en borgare i Vadstena, dottern Tolla gift med en borgare i Nya Lödöse, sonen Göran borgmästare i Norrköping, sonen Anders borgare och rådman i Stockholm och dottern Malin gift med en borgmästare i Norrköping.

 

Källor

  1. Bo Lindvall "Min mammas anor från Östergötland, Småland och Värmland".

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister