F
Sven Eriksson. Död omkring 1688 i Askeslätt, Hede (O).
M
Ingeborg Andersdotter.

Erik Svensson. Född omkring 1669 i Askeslätt, Hede (O) [1] . Död 1751-05-28 i Askeslätt, Hede (O) [1] .
Gift omkring 1696.
Ingri Rasmusdotter. Född omkring 1661 [2] .
Begravd 1734-02-03 i Askeslätt, Hede (O) [2] .

Sven Eriksson. Född omkring 1697 i Askeslätt, Hede (O) [3] .
Död 1755-08-15 i Sommarhult, Torp (P) [3] .
Begravd 1755-08-24 i Torp (P) [3] .
Lars Eriksson. Död omkring 1778 i Askeslätt, Hede (O) [4] .
Rasmus Eriksson. Född omkring 1706 i Askeslätt, Hede (O) [5] .
Begravd 1781-03-18 i Torp (P) [5] .
Gift 1734-10-06 i Hede (O) [6] .
Sigrid Jakobsdotter. Döpt 1692-02-14 i Gläborg, Håby (O) [7] .
Död 1763-02-08 i Hede (O) [8] .
Begravd 1763-02-25 i Hede (O) [8] .

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1669 i Askeslätt, Hede (O) [1] .
Död 1751-05-28 i Askeslätt, Hede (O) [1] .
Begravd 1751-06-09 i Hede (O) [1] .
1751 Junü Månad. d 9 begrafdes M:n Eric Svensson från Askeslätt, som dödde d 28 Maji, 82 år gl.


Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:1 (1738-1754) s.1063. Bouppteckning efter Erik Svensson i Askeslätt. "Anno1752 d 26 Januarÿ":

"Upteckning på then Egendom som fants utj Boet efter afl:ne mannen Erich Swensson från Askeslätt, hwars qwarlembnade Hustru är Enkan Sigrÿ Jacobsdotter; och arftagande barn som afl:ne mannen haft wed sitt förra gifte. Sönerna Swen, Lars och Rasmus Erikssöner. Närwarande jämbte sielfwa arfwingarna som werderingsman, nämbdemannen Jon Brÿngelsson i Kråkshult och befants som följer." ........

"fast Egendomb 1 4ding odalsjord Askeslätt med Kasen kallad, som skall bestå af 6 öresbol, på fader afl:ne mannens under Ektenskapet med thes förra gifte eller barnens moder, dels nytt och dels inlöst för 216 D:r Smt, ..... kommer jorden barnen emellan att delas efter förlikning them emellan för 70 D:r till hwarthera utgiör allenast ______210__."

Sedan följer en förteckning över lösören och dess fördelning mellan änkan och de tre sönerna. 

Källor

  1. Hede C:1 (1719-1779) Bild 314 / sid 616
  2. Hede C:1 (1719-1779) Bild 285 / sid 559
  3. Hede C:1 (1719-1779) Bild 319 / sid 627
  4. Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:15 (1778-1778) Bild 148 / sid 138
  5. Torp C:2 (1756-1798) Bild 117 / sid 224
  6. Hede C:1 (1719-1779) Bild 18 / sid 25
  7. Håby C:1 (1688-1729) Bild 13 / sid 16
  8. Hede C:1 (1719-1779) Bild 333 / sid 654

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister