Sven Olofsson Menniska. Född 1649 [1] . Död 1711-02-08 i Stensgård, Fryksände (S) [1] . Hammarsmed
Gift.
Ingeborg Månsdotter. Död 1712-07-01 i Stensgård, Fryksände (S) [2] .
Begravd 1712-07-13 i Fryksände (S) [2] .

Kerstin Svensdotter. Född 1673 [2] .
Död 1712-05-10 i Vasserud, Fryksände (S) [2] .
Annica Svensdotter. Född omkring 1679.
Död 1743-08-25 i Rörkullen, Lekvattnet (S).
Anders Svensson Menniska. Född omkring 1683.
Död 1735-05 i Stensgård, Fryksände (S).
Petter Svensson Menniska. Född omkring 1683.
Död 1728-07-15 i Vasserud, Fryksände (S) [3] .
Måns Svensson Menniska. Född omkring 1684.
Död 1737-02-20 i Stensgård, Fryksände (S) [4] .
Karin Svensdotter. Född 1684 [5] .
Död 1712-08-15 i Oleby Bruk, Fryksände (S) [2] .
Olof Svensson Menniska. Född 1688 [6] .
Död 1763-04-09 i Stensgård, Fryksände (S) [7] .
Begravd 1763-04-20 i Fryksände (S) [7] .
Maria Svensdotter. Född 1691 [8] .
Död efter 1740.
Lisken Svensdotter. Född 1693-02-26 i Jonsbols hammare, Visnum (S) [9] .

Levnadsbeskrivning

Hammarsmed
Född 1649 [1] .
Levde 1693-02-26 i Visnum då dottern Lisken föddes: Dom: Esto mihi (Fastlagsöndagen) Jonsbols Hammare Hammarsmedens Sven Menniskias barn - Lisken Faddrar M. Matson Hammarsmed, Algotse i Bryntserud. Johan Gilliusson R.....sson H. Ingeborg Pärsdotter i Bryntserud Margaretha Jonsdotter ibid. Ingeborg Jonsdotter ...nars.... M. Mårtens.

Han omnämns endast en gång i Visnums kyrkböcker med namnet Menniska och det är i samband med dottern Liskens födelse 1693-02-26 i Jonsbols hammare, Visnum (S) [Fb. 1689-1702 Visnum (S). C:1 p.33].

Den dotter till Sven med namnet Ellika, vilken omnämns i en del källor och som enligt uppgift skulle vara född 1697 är dotter till en annan hammarsmed med namnet Sven. Denne Sven bodde i Algotserud. Se Fb. 1689-1702 Visnum, C:1 s.0/67. "Algotzerud d. 9 January: Sven Hammarsmeds Elika". Då hade Sven Menniska redan flyttat från socknen och befann sig bevisligen vid Oleby Bruk i Fryksände. Finns med i Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1695.

En genomgång av Mantalen för Visnum (S) 1669-1694 gav följande: Namnet Menniska finns inte vid något tillfälle, som jag kan se, omnämnt i mantalslängderna över Visnum (S).

Före 1669 hittar jag ingen Sven vid någon av Visnums hammare.

Mtl. Visnum, Skogha Hammar, 1669 s.139 finns en Sven Mästarsven. 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum, Skogha Hammar, 1670 s.155 finns en Sven Mästarsven. 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum, Skogha Hammar, 1671 s.159 finns en Sven Mästarsven. 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum, Skogha Hammar, 1672 s.132 finns en Sven Mästarsven. 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum, Skogha Hammar, 1673 s.140 finns en Sven Olofsson. (Ingen titel här). 2 pers. i hushållet.

Mtl. 1674 finns inte alla socknar med. Bland de saknade är Visnum.

Mtl. Visnum, Skogha Hammar, 1675 s.131 finns en Sven Olofsson. (Ingen titel här). 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum, Skouga Hammar, 1676 s.138 finns en Sven Olofsson. (Ingen titel här). 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum, Skoge Hammrar, 1677 s.92 finns en Sven Olofsson. (Ingen titel här). 2 pers. i hushållet.

Mtl. Visnum mellan 1678-1692 är svårlästa och antingen finns där ingen "misstänkt" Sven eller så döljer han sig i de skadade arkivalierna. Han kan ev. vara bosatt utanför hammarområdena", men då det är sparsamt med uppgifter i mantalslängderna vill jag inte spekulera om andra personer med namnet Sven i socknen.

Mtl. Visnum, Crontorps Hammare 1693 s.204 hittar jag en Sven Olsson. Han finns inte kvar 1694 och skulle sålunda kunna var en tänkbar kandidat. Var har han i så fall varit bosatt under tiden före 1693?

Det är gångavstånd (c:a 2,5 km) mellan Krontorps övre hammare och Jonsbols hammare. Det fanns en övre och en nedre hammare i Krontorp med c:a 1 km mellanrum. En liten bit norrut låg Jonsbols Hammare och norr därom Skoge hammare, vars namn härleds till platsen Skogagården, vilken ligger i direkt anslutning till och lite söder om Björneborg. Troligen är Skoge Hammare samma plats, som senare blev Björneborgs Hammare.

Levde mellan 1695 och 1706 i Oleby bruk.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1695 s.512 finner man Hammarsmeden Sven, Hustrun och Son Anders Son Pär.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1696 s.588 finner man Hammarsmeden Sven.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1697 s.572 finner man smeden Sven.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1698 s.460 finner man smeden Sven.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1699 s.360 finner man mästaren Sven.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1700 s.403 finner man smeden Sven.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1701 s.381 står det Sven Olofsson.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1702:2 s.131 står det Smeden Sven. (Längden skadad och är lagad).

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1703:2 s.214 står det Sven Olofsson. (Längden skadad och är lagad).

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1704 s.397 står det Smeden Sven Olofsson.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1705 endast fragment. Inget över Fryksände.

Mtl. Fryksände, Oleby Hammare 1706 s.498 står det Sven Olofsson.

Hfl. Fryksände 1698, AI:1 s.7, Oleby Hammare: Sven Mästarsmed, hustru Ingebor, Petter sonen, Annika dottern och Måns ......

Levde mellan 1707 och 1709 i Stensgård.

1699ht 116 Ub 1/12 i Stensgård, som hammarsmeden vid Oleby Sven Olofsson 1699 utom börd köpt av Mickel Eskilsson i Stensgård för 25 rd och 10 rd i övergåva.

1701vt 66 Hammarsmeden Sven Olofsson (vid Oleby bruk) har avtalat med Jon Håkansson Per Jönsson och Jöns Persson i Bada, att mot ersättning av 8 rd skall deras släkt avstå klander mot det köp han gjort om soldaten Mickel Eskilssons jord i Stensgård.

1701ht 23 Hammarsmeden Sven Olofsson får ej fasta på den 1/12 i Stensgård som han köpt utom börd av Mickel Eskilsson i Stensgård förrän han visar tillstånd av kronan. (1. ub 99ht 116)

1702vt 41 Brukspatronen Johan Bistadius intecknar fordringar mot Sven Nilsson i Stensgård, Nils Halvardsson i Önnerud, Per Perssons änka Kerstin i Ånneby, Martinus i Röbjörkeby, Jöns Jonsson i Skalleby och hammarsmeden Sven Olofsson i Stensgård.

1702ht 101 Hammarsmeden Sven Menniska har instämt Mickel Nilsson i Svenneby om betalning för en forhäst men själv frånvarande vid uppropet.

1704vt 20 Hammarsmeden vid Oleby bruk Sven Olofsson anmäler genom sin måg Johan Simonsson, att hans son Petter Svensson erlagt hälften av köpeskillingen för den 1/12 i Stensgård som Sven köpt av soldaten Mickel Eskilsson Wassman.

1705vt 23 Hammarsmeden Sven Menniska vid Oleby bruk ålägges att betala Jon Håkansson i Bada och hans medintressenter vad han lovat dem för att de ej skall klandra det jordköp han gjort.

Vid hösttinget 1707 kan man läsa: "Bruksskrifvaren Hr Bengt Berg wÿd Olebÿ Hammare beklagade sig högal:n att hammarsmeden Hr Sven Olofsson wÿd Olebÿhammaren har emot honom, swåra undsägningar haft, som Fierdingsman Per Nilsson i Ytterbÿÿn och wittnade; Tÿ förbehöllt han sig här, att om någon olycka kunde hända, wÿd dhet han skulle af honom blifwa öfwerfallin, will han så mycket mehra wara derutinnan ursäktat".

1710ht 26 Prosten Sven Vigelius har såsom fullmäktig för konsistoriet jämte komministern Johan Ågren för Prästbol instämda åborna i Stensgård och Kälkerud för åverkan genom fallhygge på Stommens ägor, vilket svarandena dock förnekar genom Sven Olofsson i Stensgård och Per Engelbrektsson i Kälkerud. För att undvika processkostnader enas man om att först undersöka om åverkan skett.

1710ht 42 Hammarsmeden Sven Olofsson i Stensgård, som beskyllts för att ha slagit ihjäl grannen Sven Nilssons häst, frikännes i brist på bevis och eftersom hästen vid tillfället varit tillsammans med andra hästar, bl a änkan Marit Jonsdotters häst.

Källa: Fryksdals härads domböcker.
Död 1711-02-08 i Stensgård, Fryksände (S) [1] .
Begravd 1711-02-19 i Fryksände (S) [1] .

 

Källor

  1. Db Fryksände 1707-1733, C:1 s.331
  2. Db Fryksände 1707-1733, C:1 s.333
  3. Frysdals Härads Dombok 1726-1740.
  4. Gunilla Önnberg
  5. Barbro Weismann
  6. Hfl. 1750-1752 Fryksände, AI:5 p.219
  7. Död 1749-1807 Fryksände, F:1 p.50
  8. Hfl. Fryksände 1752-1757, AI:6A s.113
  9. Födde 1689-1702 Visnum (S). C:1 p.33.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister